Informacja turystyczna miasta Augustowa.Prezentacja bazy noclegowej, atrakcje turystyczne i wypoczynkowe.

Szlak rowerowy wokół jeziora Sajno

Jest to bardzo popularny szlak i często uczęszczany przez turystów. Długość trasy to 35 km i należy ją rozpocząć przy Starej Poczcie w Augustowie, skąd należy udać się nad Kanał Augustowski i przekroczyć go na moście przy ulicy Obrońców Westerplatte. Zjeżdżając z mostu należy skręcić w prawo i skierować się przez las na pole namiotowe Królowa Woda. Z tego miejsca istnieje ewentualność przejechania odcinka ekstremalnego nad samym brzegiem jeziora. Następnie po napotkaniu na trakcie Kanału Bystrego należy udać się wzdłuż niego w kierunku północnym. Po napotkaniu mostu drogowego szlak wiedzie w kierunku pola namiotowego Krzywy Róg i ośrodka wczasowego MPEC Białystok. Z tego miejsca należy skierować się w stronę miejscowości Sajenek, gdzie jezioro Sajno, przy budowie linii kolejowej, zostało podzielone na trzy zbiorniki. Dalej szlak wiedzie, lasami Puszczy Augustowskiej do miejscowości Białobrzegi. Niewątpliwą zaletą tego traktu jest świeże powietrze i malownicze piękno jeziora Sajno i Puszczy. Szlak oznaczony kolorem żółtym.

Szlak rowerowy Rzeki Rospudy

Szlak jest oznaczony kolorem niebieskim i całkowita jego długość to 27 km. Trasa rozpoczyna się przy skrzyżowaniu asfaltowej drogi Augustów – Raczki i gruntowej Mazurki – Biernatki. Na pierwszym leśnym rozwidleniu wybieramy drogę w prawo. Po krótkim czasie docieramy do pola namiotowego, dawniej miejsca spławu drewna. Na szlaku napotkamy Uroczysko – Święte Miejsce. Nad rzeczką Jałówka zbudowano drewnianą kapliczkę ogrodzoną drewnianym płotkiem. Przed furtką znajduje się monumentalny świątek. Z tyłu -  skupisko drewnianych i kamiennych krzyży. Rokrocznie miejscowi mieszkańcy, 24 czerwca, zbierają się w tym wyjątkowym miejscu na odpust. Następnym ciekawym elementem wycieczki są ruiny pałacu Paca w Dowspudzie. Po okazałej budowli pozostała tylko bociania wieża i brama. Wjeżdżając do Raczek należy kierować się na plac przed urzędem gminy, gdzie kończy się pierwszy etap wycieczki. Teraz należy zawrócić tą samą drogą i na wysokości jeziora Jałowe udać się w kierunku rzeki Szczeberki do miejscowości Józefowo. Stąd dalej ku gościńcowi Królewieckiemu, którym należy podążać aż do Szczebry. Dalej polną drogą, wzdłuż rzeki Blizna kierujemy się w stronę jeziora Rospuda i wzdłuż brzegu udajemy się na pole namiotowe Goła Zośka. Koniec przy byłym zajeździe Rozpuda.

 

Szlak rowerowy rzeki Netty

Trasa ta biegnie poprzez teren trzech gmin Powiatu Augustowskiego: Augustów, Sztabin, Bargłów Kościelny. Teren ten, w opinii krajoznawców i przyrodników jest unikalny. Zachowało się tu wiele rzadkich gatunków roślin charakterystycznych dla obszarów podmokło - bagiennych. Jest to ostoja ptactwa. Występuje tu między innymi: bocian niemy, czapla, orzeł krzykliwy. Trasę należy rozpocząć w miejscowości Białobrzegi przy Starym Młynie. Cały szlak ma prawie 40 km i kończy się w miejscu startu. Z Białobrzeg wiedzie przez Tajno Łanowe, skąd należy pojechać w kierunku śluzy Sosnowo. Następnie w kierunku miejscowości Gabowe Grady, gdzie zwiedzimy starocerkiewną zabudowę wsi i molennę oraz cmentarz. Istnieje także alternatywna możliwość przebycia szlaku wzdłuż Kanału Augustowskiego od samych Białobrzeg do śluzy Sosnowo.

Szlak rowerowy wokół jeziora Kolno

Szlak ma długość 25 km. Trasę należy rozpocząć nieopodal przystanku PKS w miejscowości Białobrzegi i tuż nieopodal skręcić w leśną drogę. Szlak jest oznakowany kolorem czerwonym, więc nie powinno być problemów z odnalezieniem właściwej drogi. Należy kierować się na południe w kierunku miejscowości Bór i Gabowe Grądy, które zamieszkują staroobrzędowcy. W Gabowych Grądach można zwiedzić molennę, cmentarz starocerkiewny, a także pomnik ofiar faszyzmu. Następnie w miejscowości Promiski należy udać się przez Puszczę Augustowską w kierunku północno - zachodnim, wtedy to po kilku kilometrach miniemy wieś Komaszówka, a potem Rzepiski. Miejscowości te rozdziela polna droga, którą można dotrzeć do punktu widokowego. Jest to jedyny dogodny dostęp do otoczonego bagnami jeziora. Kolno jest ściśle chronionym rezerwatem ptactwa wodnego. Można tu spotkać łabędzia niemego, czaple, orła krzykliwego i wiele innych rzadkich gatunków. Następnie należy udać się w kierunku drogi nr 19, gdzie w lesie po prawej stronie znajdują się pokłady borowiny. Przejeżdżając przez szosę należy kierować się do miejscowości Kolnica, Czarnucha i Ponizie, skąd przez las jest już blisko do celu trasy - Białobrzeg. Trasa ma duże walory krajobrazowo - przyrodnicze. Zaciekawić także może unikalna zabudowa odwiedzanych wsi.

Szlak rowerowy wokół jezior Białe i Studzieniczne

Przemierzając tę trasę można dokładnie zapoznać się z okolicą Augustowa. Jest to szlak stosunkowo łatwy, o długości 27 km. Proponowany początek wycieczki to ulica Sportowa nieopodal zajazdu Hetman, następnie wokół jeziora Białego i Studzieniczne trzeba skierować się do miejscowości Przewięź, a następnie do śluzy Swoboda, skąd dalej do Studzienicznej. Droga powrotna biegnie przez dzielnicę Wojciech i wzdłuż brzegu jeziora Białego. Jest to szlak oznakowany, więc nie powinno być problemów z jego przemierzeniem. Znaki oddalone są od siebie o 500 metrów. Trasa oznaczona jest kolorem zielonym.

  • Najlepsze noclegi...

Jesteś tutaj: Home Home Augustowska Organizacja Turystyczna Działalność Organizacji Szlaki rowerowe

Nasze logo Augustowska Organizacja Turystyczna powstała 5 listopada 2003 roku, skupia samorządy i przedsiębiorców branży turystycznej. Więcej...